Sistem & Network

Küçük boyutlu BT ağları kullanan çoğu işletmede, bu ağları yönetmek ve korumak için adanmış kaynaklar bulunmamaktadır. Aldığınız üründe ihtiyaçlarınızı karşılamaya yönelik performans ve kullanılabilirlik beklentileriniz vardır. Rekabet ortamında, yeni zorluklara ve fırsatlara hızlı yanıt vermeniz gerektiğinin de farkında olmanız doğaldır. İşletme hedeflerine ulaşabilmeniz için teknolojinin yanı sıra BT altyapınızı önemli işletme gereksinimlerinize göre şekillendirmek de büyük önem taşımaktadır. Bunu yaparak, sunucu ağınızın hızlı, esnek ve basit olmasını sağlayabilirsiniz. Sunucu sistemleri işletmenizi geliştirmeye odaklanmanızı mümkün kılarken, sizi önde tutacak BT performans ve verimliliğine ulaşmanızı sağlayan ideal çözümü sunar
Firmaların kullandıkları yazılımların gereksinimlerini kendilerinin belirlemesi veya bilmesi, bu alanın çok teknik bir alan olması nedeniyle ya çok iyi yetişmiş bir personel gerektirir veya dışarıdan danışmanlık gerektirir.
Sanallaştırma, gerçek fiziksel bir sunucu donanımının birden fazla sanal sunucu donanımına bölünerek, tek bir donanımın birden fazla sunucuyu barındırmasını sağlayan sistemlere verilen genel addır. Şirketler; satın aldıkları donanımların daha etkili ve verimli şekilde kullanılması, kurulum ve yedekleme sistemlerinin normal sunuculara göre daha hızlı olması, istenildiğinde çok kısa sürede yeni sunuculara sahip olunabilmesi gibi avantajları sebebiyle sanal sunucu sistemlerine ihtiyaç duyarlar.
Sunucu kapasitesini yüksek verimle kullanma
Çok hızlı bir şekilde yeni sunucu oluşturma
Satın alım aşamasında %50'ye varan oranda düşük maliyet
Kurulum ve bakım alanında %80'e varan oranda düşük maliyet Herhangi bir sorunda, çok hızlı bir şekilde yeniden çalışır duruma getirebilme
Merkezi yönetim ile tüm sunucuları tek bir merkezden izleme ve raporlama